PAROCHIE  ONZE LIEVE VROUW VAN  BASSE-WAVRE

HOME

WAT WENS U WETEN?

VERANTWOORDELIJKE PERSONEN  

   OM DE LITURGIE TE BEGRIJPEN      
PER KEYWORD ZOEKEN   
FOTO'S GALERIJEN  

TRADITIONELE GEBEDEN


DE PAROCHIE

Welkom
Vereringsplaatsen
Parochie aanwezigheid
Ontvangst en parochie secretariaat paroissial
Een leek aan uw beluisteren
Een priester aan uw beluisteren
Eenzaamheid breken
Sacristieën
Offerandes
Vrijwilligerswerk
Foto montage

De liturgische vieringen
Doopsel
Eucharisties
Gezinsvieringen
Eerste eucharistische communie
Geloofsbeleidenis
Vormsel
Huwelijk
Biecht - Sacrament van de boete en verzoening
Ziekenzalving

Begrafenis

Het gebed
Overgedacht rozenkrant
Morgen gebed
Met kinderen bidden
Het stille gebed - Eucharisrische aanbidding

De catechese
Kinderliturgie
Eerste eucharistische communie
Geloofsbeleidenis
Vormsel
Jonge Christennen op de Weg

 


De Parochiecellen van Evangelizatie
Wat zij erover denken
Een methode
Een cel ?
Op het gebed gebasseerde project
Vermenigvuldiging
Kalender
Contacten

Andere diensten van het parochie
Accolieten
Bloemversiering
Confercencies voor ouder

"Dimanche"
Beheerscomité van de gelouwen

Gezang in Basse-Wavre
Kerkfabriek
Lectoren

Mededeling - Communicatie
Parochiebiblioteek
Vereniging van parochiewerken
Parochiezalen
"La Passerelle"
Wavre Solidariteit

Heilig Damienkapel
Een korte geschiedenis
Verantwoordelijkheden
Vieringen

Organen  van het  parochie leven
Parochievergadering
Parochieploeg (Animatie)

Parochieraad

HET HEILIGDOM (Zie Website)